seu

Cod produs: 141130

Modalități livrare:  

R refrigerat
Ccongelat
Nnaveta
Ppalet


Seul de vită este grăsime provenită din ţesuturile grase ale bovinelor, rezultată ca urmare a tranşării sau toaletării bovinei la sacrificare, utilizat în industrie. Seul de vită este fără flaxuri tari, cheaguri de sânge şi resturi de oase.

Seul este de culoare alb gălbuie, fără miros, cu pondere de grăsime de 90,95%.